Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

VƏKİLLƏRİN İNTİZAM KOMİSSİYASI

Vəkillərin İntizam Komissiyası vəkillər tərəfindən peşə vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı yol verilən intizam pozuntularına dair şikayətlərə və müraciətlərə baxılması və onların intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə əlaqədar məsələlərin həll olunması üçün Vəkillər Kollegiyasının nəzdində yaradılır. Vəkillərin İntizam Komissiyası Vəkillər Kollegiyası üzvlərindən seçilmiş sədrindən, sədrin müavinindən və digər vəkillərdən ibarət tərkibdə Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin Ümumi Yığıncağı (Konfransı) tərəfindən yaradılır.

Vəkillərin İntizam Komissiyası vəkilin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi və Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyündən xaric edilməsi haqqında, onlar tərəfindən peşə vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı yol verilən intizam pozuntularına dair şikayətlərə və müraciətlərə baxır.

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun 22-ci maddəsində vəkillərin intizam məsuliyyəti müəyyən olunmuşdur. Həmin maddəyə görə vəkil peşə borcunu həyata keçirərkən bu qanunun və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinin, vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamənin, o cümlədən vəkil etikası normalarının pozulması halları aşkar olunduqda, o, intizam məsuliyyətinə cəlb edilir.

Vəkil yalnız vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyinə əsasən Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən intizam məsuliyyətinə cəlb edilir. Vəkil haqqında intizam tənbehi intizam pozuntusunun aşkar edildiyi gündən altı ay, törədildiyi gündən isə bir il müddətində tətbiq edilə bilər.

Vəkillər barəsində intizam icraatı Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətində başlanır. İntizam komissiyası intizam icraatının başlandığı gündən bir ay müddətində, bir qayda olaraq, vəkilin iştirakı ilə araşdırma aparır və müvafiq rəyini Rəyasət Heyətinə təqdim edir.

İntizam Komissiyasının rəyi əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən vəkilə aşağıdakı intizam tənbehləri tətbiq edilə bilər:
- irad tutma;
- töhmət;
- üç aydan bir il müddətinədək vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması.

Vəkilin hərəkətində pozuntu müəyyən edilmədikdə və ya icraata başlama müddəti keçdikdə intizam icraatına xitam verilir. Barəsində vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması haqqında qərar qəbul edilmiş şəxs Vəkillər Kollegiyasının seçkili orqanlarında vəzifəyə seçilə bilməz. Üç aydan bir il müddətinədək vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması haqqında qərardan məhkəməyə şikayət vermək olar.

Vəkillər Kollegiyasından xaric edilməyə səbəb ola biləcək əsaslar olduqda İntizam Komissiyasının rəyi əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti məsələnin həlli üçün məhkəməyə müraciət edərək həmin məsələ ilə bağlı məhkəmə qərarı qanuni qüvvəyə minənədək vəkilin fəaliyyətini dayandıra bilər.

İntizam icraatının aparılması prosedurunu müəyyən edən “Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında” Əsasnamənin müvafiq normalarına görə vəkil peşə borcunu həyata keçirərkən qanunvericiliyin tələblərinin, “vəkillərin davranış qaydaları haqqında” Əsasnamənin, o cemlədən vəkil etikası normalarının pozulması halları aşkar olunduqda intizam məsuliyyətinə cəlb edilir (1.2). Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvləri yalnız Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyinə əsasən Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən intizam məsuliyyətinə cəlb edilir (1.3).

Həmin Əsasnamənin 5-ci maddəsinə əsasən məsuliyyət məsələsinə baxılan vəkil ərizə, müraciət və digər sənədlərlə tanış olmaq, izahat və vəsatətlər təqdim etmək, Vəkillərin İntizam Komissiyasının iclasının vaxtı və yeri barədə məlumat almaq, Komissiyanın üzvünün qərəzsizliyinə şübhə doğuran hallar olduqda ona etiraz etmək, Komissiyanın iclasında iştirak etmək, izahat və vəsatətlər vermək, sənədlər təqdim etmək, Komissiyanın rəyinin surətini almaq hüququna malikdir.