Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

VƏKİLLƏRİN NƏZƏRİNƏ: ELEKTRON VƏKİL KABİNETİ İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞDİR - VİDEO

19 sentyabr 2018

Ətraflı

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN VƏKİLLƏRİNİN HƏMRƏYLİK GÜNÜ TƏSİS EDİLMİŞDİR

17 sentyabr 2018

Ətraflı

KOLLEGİYANIN RƏHBƏRLİYİ “ADVOKAT” FUTBOL KOMANDASININ ÜZVLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

17 sentyabr 2018

Ətraflı

BAKININ AZAD OLUNMASININ 100-CÜ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ BƏYANAT

15 sentyabr 2018

Ətraflı

VİDEO – “MÜLKİYYƏT HÜQUQU” MÖVZUSUNDA AİHM-NİN HAKİMLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

14 sentyabr 2018

Ətraflı

GƏNCƏ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI "VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ FƏXRİ VƏKİLİ" OLDU

12 sentyabr 2018

Ətraflı

RESPUBLİKANIN QƏRB REGİONUNUN VƏKİLLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ ELMİ-PRAKTİK SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR

11 sentyabr 2018

Ətraflı