Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

FƏRDİ QAYDADA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN VƏKİLLƏR NÖVBƏTÇİLİYƏ CƏLB OLUNACAQLAR

28 sentyabr 2018

Ətraflı

ELAN: “İnzibati prosesdə müxtəlif iddia növlərinin yoxlanılması” mövzusunda seminar

24 sentyabr 2018

Ətraflı

BAKIDA AŞ-NIN EKSPERTLƏRİ TƏRƏFİNDƏN “HELP” PROQRAMI ÜZRƏ TƏLİM KEÇİRİLİR

22 sentyabr 2018

Ətraflı

VƏKİLLƏRİN NƏZƏRİNƏ: ELEKTRON VƏKİL KABİNETİ İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞDİR - VİDEO

19 sentyabr 2018

Ətraflı

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN VƏKİLLƏRİNİN HƏMRƏYLİK GÜNÜ TƏSİS EDİLMİŞDİR

17 sentyabr 2018

Ətraflı

KOLLEGİYANIN RƏHBƏRLİYİ “ADVOKAT” FUTBOL KOMANDASININ ÜZVLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

17 sentyabr 2018

Ətraflı

BAKININ AZAD OLUNMASININ 100-CÜ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ BƏYANAT

15 sentyabr 2018

Ətraflı