100 Jeyhun Hajibeyli Str., Baku, AZ1007

LEGISLATION

Vəkil köməkçilərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydaları

Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Faylı yüklə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18.03.2019-cu il tarixli, 110 saylı Qərarı

Faylı yüklə

Avropada vəkil peşəsinə dair əsas prinsiplər haqqında Xartiya və Avropa vəkillərinin davranış Kodeksi

Faylı yüklə