Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ RƏHBƏRLİYİ İLƏ "ADA" UNİVERSİTETİNİN RƏHBƏRLİYİ ARASINDA GÖRÜŞ KEÇİRİLMİŞDİR

18 oktyabr 2019    3188 share share

Bu gün “ADA” Universitetində Azərbayaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi ilə Universitetin rəhbərliyi arasında görüş keçirilmişdir.

Universitet rəhbərliyinin dəvəti ilə keçirilmiş görüşün məqsədi Kollegiya ilə Universitet arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasından ibarət idi. Görüşdə xüsusilə “ADA”da yeni yaradılmış hüquq fakültəsinin fəaliyyətinə dəstəyin verilməsi, tələbələr üçün təcrübə proqramlarının təşkili, akademik sahədə püxtələşmiş vəkillərin Universitetin tədris fəaliyyətinə cəlb edilməsi, gələcəkdə Universitet nəzdində hüquq klinikasının qurulması üzrə işlərin görülməsi və maraq kəsb edən digər məsələlər müzakirə edilmiş, bu istiqamətdə atılacaq növbəti addımlar barədə ümumi razılığa gəlinmişdir.