Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR.

25 sentyabr 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏRİN İXTİSAS KOMİSSİYASININ MƏLUMATI

24 sentyabr 2020

Ətraflı

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarının Cənubi Qafqazdakı ofisinin nümayəndələri ilə Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin rəhbərliyi arasında görüş keçirilmişdir.

24 sentyabr 2020

Ətraflı

Vəkilliyin problemləri Milli Məclisin diqqət mərkəzindədir.

21 sentyabr 2020

Ətraflı

Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov pedaqoji fəaliyyətə başladı

18 sentyabr 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏRİN AVROPA ASSOSİASİYASI VƏ AVROPA ŞURASININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ BEYNƏXLALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

14 sentyabr 2020

Ətraflı

VƏKİL OLMAQ İSTƏYƏN GƏNC HÜQUQŞÜNASLARIN VƏ HÜQUQŞÜNAS TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ

01 sentyabr 2020

Ətraflı