Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI: VƏKİLLƏRİN ÜZVLÜK HAQQINA GÜZƏŞTLƏRİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNƏ BAXILMIŞDIR

13 iyul 2020

Ətraflı

FEYSBUKDA PAYLAŞDIĞI FİKİRLƏRƏ GÖRƏ ABŞ-Lİ VƏKİLİN FƏALİYYƏTİ DAYANDIRILMIŞDIR

06 iyul 2020

Ətraflı

VƏKİL ANAR RÜSTƏMOV: MÜDDƏTLİ ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİ ÜZRƏ ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ QANUNVERİCİ VƏ PRAKTİK BOŞLUQLAR

04 iyul 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI SƏDRİNİN “CASPIAN EUROPEAN CLUB” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SAHİBKARLARLA ONLAYN GÖRÜŞÜ KEÇİRİLMİŞDİR

03 iyul 2020

Ətraflı

SİLAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ İLK DƏFƏ HAKİMLƏR İLƏ VƏKİLLƏR ARASINDA ŞAHMAT ÜZRƏ YARIŞ KEÇİRİLMİŞDİR

26 iyun 2020

Ətraflı

Ombudsman təsisatı ilə Vəkillər Kollegiyasının ilk birgə konfransı keçirilmişdir

18 iyun 2020

Ətraflı

Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Lalə Nağıyeva: “Yalnız karantin rejiminə dair bütün tələblərə əməl edilməsi ən qısa müddətdə müsbət nəticələr verə bilər”

17 iyun 2020

Ətraflı