Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

“Praktik Hüquqşünaslara İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə Avropa Proqramı” (HELP)

29 iyun 2018    3719

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin (2004) 4 saylı Tövsiyəsinə, 2010-cu il İnterlaken, 2012-ci il Brayton və 2014-cü il Brüssel bəyannamələrinə müvafiq olaraq, “Praktik Hüquqşünaslara İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə Avropa Proqramı” (HELP) üzv ölkələrə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının milli səviyyədə tətbiqi məqəsdilə dəstək verir.

HELP:

1. 47 üzv ölkədə fəaliyyət göstərən, hakimlərin, prokurorların və vəkillərin tədrisi ilə məşğul olan milli tədris müəssisələrinin şəbəkəsidir;

2. İnsan hüquqları üzrə elektron tədris platformasıdır;

3. İnsan hüquqları üzrə tədris metodologiyasıdır.

Azərbaycanda HELP Proqramının müxtəlif peşələrdan olan hüquqşünaslar arasında geniş təşviqinə 2015-ci ildən etibarən başlanılmışdır. Proqramın təşviqi məsələsində Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası və Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyya Akademiyası Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlıq etməkdədir. Bu gün üçün artıq Vəkillər Kollegiyasının 9 üzvü HELP metodologiyası əsasında tədris üzrə sertifikatlaşmış təlimçilərdir ki, təlimçilər tərəfindən bu günədək 2 dəfə HELP distant kursu keçirilmişdir.

HELP Proqramının Azərbaycan səhifəsinə keçid