Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

QAZAXISTAN PARLAMENTİ, ALİ MƏHKƏMƏSİ VƏ BAŞ PROKURORLUĞUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASINDA OLMUŞLAR

28 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

27 noyabr 2019

Ətraflı

ELAN: “Uşaqlara hüquqi yardım göstərilməsinə dair beynəlxalq standartlar” mövzusunda təlim

27 noyabr 2019

Ətraflı

ELAN: Quba və ətraf rayonların əhalisinin diqqətinə - Pulsuz hüquqi yardım

26 noyabr 2019

Ətraflı

SOFİYADA “DEMOKRATİK CƏMİYYƏTDƏ VƏKİLLİYİN ROLU” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

25 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVÜ RUSİYA VƏKİLLİYİNİN 155 İLLİYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

22 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI VƏ AZƏRBAYCANIN TÜRKİYƏDƏKİ SƏFİRLİYİNİN BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ ANKARA UNİVERSİTETİNDƏ ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLUNUN XATİRƏSİ YAD EDİLMİŞDİR – FOTOXRONİKA

20 noyabr 2019

Ətraflı