Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

22 may 2020

Ətraflı

İLK DƏFƏ VƏKİL QURUMLARININ İŞTİRAKI İLƏ ONLAYN VİDEOMÜŞAVİRƏ KEÇİRİLMİŞDİR

20 may 2020

Ətraflı

RUSİYA, BELARUS VƏ AZƏRBAYCANDA RƏQƏMSAL VƏKİLLİK BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MÜZAKİRƏ EDİLMİŞDİR

18 may 2020

Ətraflı

DÖVLƏT HESABINA GÖSTƏRİLƏN HÜQUQİ YARDIMA GÖRƏ HAQLARIN VƏKİLLƏRƏ ÖDƏNİŞİ UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR

05 may 2020

Ətraflı

MEDİASİYA ŞURASININ MƏLUMATI: MEDİATORLARIN İLKİN HAZIRLIĞI ÜZRƏ TƏLİMLƏRƏ MÜRACİƏT TARİXİ UZADILMIŞDIR

29 aprel 2020

Ətraflı

İLK DƏFƏ 80-DƏK ÖLKƏNİN VƏKİLLƏR KOLLEGİYALARI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ VİDEOKONFRAS KEÇİRİLMİŞDİR

28 aprel 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏRİN İNTİZAM KOMİSSİYASININ VİDEO-KONFRANS ŞƏKLİNDƏ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

25 aprel 2020

Ətraflı