Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

ELAN: VƏKİLLİYƏ QƏBULLA BAĞLI YAZILI TEST İMTAHANI KEÇİRİLƏCƏKDİR

15 iyul 2019

Ətraflı

İnsan Hüquqları üzrə Avropa komissarı Vəkillər Kollegiyasını ziyarət etmişdir

12 iyul 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

10 iyul 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ RƏHBƏRLİYİ POLŞADA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

08 iyul 2019

Ətraflı

Vəkillər üçün inzibati hüquqa dair təlim keçirilmişdir

05 iyul 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASNIN ÜZVLƏRİ HELP-İN İLLİK KONFRANSINDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR

05 iyul 2019

Ətraflı

İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İNKİŞAF TƏŞKİLATININ MALİYYƏ TƏDBİRLƏRİ ÜZRƏ İŞÇİ QRUPUNUN BƏYANATI

04 iyul 2019

Ətraflı