Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

İLK DƏFƏ VƏKİLLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN ONLINE ANDİÇMƏ MƏRASİMİ KEÇİRİLMİŞDİR

05 iyun 2020

Ətraflı

6-8 İYUN TARİXLƏRİNDƏ XÜSUSİ KARANTİN REJİMİNİN SƏRTLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI VƏKİLLƏRİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN MƏLUMATI

05 iyun 2020

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının şahmat komandası Ukrayna və Fransa şahmat komandaları üzərində qələbə qazanmışdır

31 may 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

22 may 2020

Ətraflı

İLK DƏFƏ VƏKİL QURUMLARININ İŞTİRAKI İLƏ ONLAYN VİDEOMÜŞAVİRƏ KEÇİRİLMİŞDİR

20 may 2020

Ətraflı

RUSİYA, BELARUS VƏ AZƏRBAYCANDA RƏQƏMSAL VƏKİLLİK BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MÜZAKİRƏ EDİLMİŞDİR

18 may 2020

Ətraflı

DÖVLƏT HESABINA GÖSTƏRİLƏN HÜQUQİ YARDIMA GÖRƏ HAQLARIN VƏKİLLƏRƏ ÖDƏNİŞİ UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR

05 may 2020

Ətraflı