Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVÜ RUSİYA VƏKİLLİYİNİN 155 İLLİYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

22 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI VƏ AZƏRBAYCANIN TÜRKİYƏDƏKİ SƏFİRLİYİNİN BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ ANKARA UNİVERSİTETİNDƏ ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLUNUN XATİRƏSİ YAD EDİLMİŞDİR – FOTOXRONİKA

20 noyabr 2019

Ətraflı

Cəlilabad və ətraf rayonların əhalisinə pulsuz hüquqi yardım göstərilmişdir

16 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ İCBARİ TƏLİMƏ BAŞLANILMIŞDIR

15 noyabr 2019

Ətraflı

BAKIDA "SÜNİ İNTELLEKT VƏ İNSAN HÜQUQLARI" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİR

15 noyabr 2019

Ətraflı

BAKI ŞƏHƏRİ 20 SAYLI VƏKİL BÜROSUNUN AÇILIŞ OLMUŞDUR

13 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVLƏRİ GÜRCÜSTAN VƏKİLLİYİNİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR

08 noyabr 2019

Ətraflı