Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

ELAN: XÜSUSİ KARANTİN REJİMİ GÜNLƏRİNDƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ ƏHALİYƏ ONLAYN HÜQUQİ YARDIM GÖSTƏRİR

06 aprel 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏRİN ÖLKƏ ƏRAZİSİNDƏ HƏRƏKƏTİ İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏ ÖZ HƏLLİNİ TAPMIŞDIR

02 aprel 2020

Ətraflı

KORONAVİRUSLA MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN ƏLAVƏ PREVENTİV TƏDBİRLƏR BARƏDƏ MƏLUMATI

25 mart 2020

Ətraflı

VƏKİL KORPUSU KORONAVİRUS (COVİD-19) İLƏ MÜBARİZƏNİ ƏMƏLİ DƏSTƏKLƏYİR

24 mart 2020

Ətraflı

VƏKİL İDMANI İNKİŞAF EDİR - VƏKİL FUTBOL LİQASININ 2-Cİ DÖVRƏSİ YEKUNLAŞMIŞDIR

10 mart 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

05 mart 2020

Ətraflı

KOBİA ilə Vəkillər Kollegiyası arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşma sənədi imzalandı

03 mart 2020

Ətraflı