Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ RƏYASƏT HEYƏTİNİN MƏLUMATI

11 iyun 2020

Ətraflı

Ulrix Vessel: “Pandemiya dövründə Almaniya hökuməti vəkilliyi məhdudiyyət tətbiq olunmayan sistemformalaşdırıcı peşələrin siyahısına daxil etmişdir”

10 iyun 2020

Ətraflı

MEDİASİYA ŞURASININ MƏLUMATI: MEDİATORLARIN İLKİN HAZIRLIĞI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM EDİR

09 iyun 2020

Ətraflı

İLK DƏFƏ VƏKİLLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN ONLINE ANDİÇMƏ MƏRASİMİ KEÇİRİLMİŞDİR

05 iyun 2020

Ətraflı

6-8 İYUN TARİXLƏRİNDƏ XÜSUSİ KARANTİN REJİMİNİN SƏRTLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI VƏKİLLƏRİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN MƏLUMATI

05 iyun 2020

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının şahmat komandası Ukrayna və Fransa şahmat komandaları üzərində qələbə qazanmışdır

31 may 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

22 may 2020

Ətraflı