Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

RESPUBLİKA ÜZRƏ BÜTÜN VƏKİL QURUMLARININ RƏHBƏRLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ ONLAYN İCLAS KEÇİRİLMİŞDİR

30 iyul 2020

Ətraflı

Vəkil Teymur Əliyev: QEYRİ-DÖVLƏT MÜSTƏVİDƏ KORRUPSİYA İLƏ ƏLAQƏDAR APARILAN ARAŞDIRMALARDA SÜBUTETMƏ YÜKÜ

24 iyul 2020

Ətraflı

Almaniya-Azərbaycan Ticarət Palatasının üzvlərinin Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovla görüşü keçirilmişdir

22 iyul 2020

Ətraflı

RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI: VƏKİLLƏRİN ÜZVLÜK HAQQINA GÜZƏŞTLƏRİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNƏ BAXILMIŞDIR

13 iyul 2020

Ətraflı

FEYSBUKDA PAYLAŞDIĞI FİKİRLƏRƏ GÖRƏ ABŞ-Lİ VƏKİLİN FƏALİYYƏTİ DAYANDIRILMIŞDIR

06 iyul 2020

Ətraflı

VƏKİL ANAR RÜSTƏMOV: MÜDDƏTLİ ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİ ÜZRƏ ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ QANUNVERİCİ VƏ PRAKTİK BOŞLUQLAR

04 iyul 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI SƏDRİNİN “CASPIAN EUROPEAN CLUB” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SAHİBKARLARLA ONLAYN GÖRÜŞÜ KEÇİRİLMİŞDİR

03 iyul 2020

Ətraflı