Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

Vəkilliyin problemləri Milli Məclisin diqqət mərkəzindədir.

21 sentyabr 2020

Ətraflı

Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov pedaqoji fəaliyyətə başladı

18 sentyabr 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏRİN AVROPA ASSOSİASİYASI VƏ AVROPA ŞURASININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ BEYNƏXLALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

14 sentyabr 2020

Ətraflı

VƏKİL OLMAQ İSTƏYƏN GƏNC HÜQUQŞÜNASLARIN VƏ HÜQUQŞÜNAS TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ

01 sentyabr 2020

Ətraflı

BMT-NİN OMBUDSMANI CÜZEPPE DE PALONUN MEDİASİYA BARƏDƏ MARAQLI MÜSAHİBƏSİ

21 avqust 2020

Ətraflı

RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI: “ELEKTRON VƏKİL ORDERİ” PLATFORMASININ İSTİFADƏSİ PERSPEKTİVİ MÜZAKİRƏ OLUNMUŞDUR

19 avqust 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI AZTƏMİNATLI ŞƏXSLƏR ÜÇÜN PULSUZ HÜQUQİ YARDIM AKSİYASI KEÇİRMİŞDİR

11 avqust 2020

Ətraflı