Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

VƏKİLLƏR VƏ HAKİMLƏR BİRGƏ DƏYİRMİ MASADA İŞTİRAK ETMİŞDİR

30 noyabr 2019

Ətraflı

ELAN: QOBU-2 YAŞAYIŞ MASSİVİNDƏ MƏSKUNLAŞMIŞ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ HÜQUQİ YARDIM GÖSTƏRİLƏCƏKDİR

29 noyabr 2019

Ətraflı

QAZAXISTAN PARLAMENTİ, ALİ MƏHKƏMƏSİ VƏ BAŞ PROKURORLUĞUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASINDA OLMUŞLAR

28 noyabr 2019

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

27 noyabr 2019

Ətraflı

ELAN: “Uşaqlara hüquqi yardım göstərilməsinə dair beynəlxalq standartlar” mövzusunda təlim

27 noyabr 2019

Ətraflı

ELAN: Quba və ətraf rayonların əhalisinin diqqətinə - Pulsuz hüquqi yardım

26 noyabr 2019

Ətraflı

SOFİYADA “DEMOKRATİK CƏMİYYƏTDƏ VƏKİLLİYİN ROLU” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

25 noyabr 2019

Ətraflı