Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 100, AZ1007

XƏBƏRLƏR

ELAN: “Məhkəmələrdə əmək qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı məsələlər” mövzusunda təlim

22 yanvar 2020

Ətraflı

Lerik və ətraf rayonların əhalisinə hüquqi yardım göstərilmişdir

18 yanvar 2020

Ətraflı

ALMANİYANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASINDA OLMUŞDUR

16 yanvar 2020

Ətraflı

VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

15 yanvar 2020

Ətraflı

ELAN: Lerik və ətraf rayonların əhalisinin diqqətinə - Pulsuz hüquqi yardım

14 yanvar 2020

Ətraflı

DÖVLƏT HESABINA HÜQUQİ YARDIM İŞİNİN TƏŞKİLİ İLƏ BAĞLI VƏKİLLƏRLƏ SİLSİLƏ GÖRÜŞLƏR KEÇİRİLİR

13 yanvar 2020

Ətraflı

"Dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə haqqın Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası tərəfindən vəkillərə ödənilməsi prosedurları üzrə sənədləşmə işlərinin aparılması barədə" Təlimat

04 yanvar 2020

Ətraflı